* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Mlada u košavi

2019.
park skulptura
Tamnjanica, Srbija
Mlada u košavi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* VELIKE SKULPTURE1234567891011121314151617