* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ponosna na Vjetru

2022. / 2023., bizek
86x35x20cm
privatna zbirka, Beč
Ponosna na Vjetru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* VELIKE SKULPTURE123456789101112131415161718