* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ponosna žena

2020.
park skulptura
Tamnjanica, Srbija
Ponosna žena Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R