* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ptica

2016. lički kamen
park skulptura Cvituša, Lovinac
Ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* VELIKE SKULPTURE123456789101112131415