* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Ptica

2016. lički kamen
park skulptura Cvituša, Lovinac
Ptica Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* VELIKE SKULPTURE1234567891011121314151617