* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Venera s jabukom

2016.
park skulptura
Silandro, Italija
Venera s jabukom Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* VELIKE SKULPTURE123456789101112131415