* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU / GLASS SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

"Odmor"

2011., granit, 12 x 30 x 10 cm
izagano 2011. Muzej grada Skradina, Skradin
privatno vlasništvo, Španjolska
"Odmor" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R