* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU / GLASS SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Potrčala u haljini

2019., lički kamen
22,5x14,5x14,5cm
privatno vlasništvo
Potrčala u haljini Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R