* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU / GLASS SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Šuljam se polako

2017., bizek
29,5x20,3x16,7cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo
Šuljam se polako Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R