* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN / STONE SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO / GLASS SCULPTURES IN ATELIER* AKTUALNO1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Misliš da čekam...

2015.,lički kamen-boksit,v.9,8cm
izlagano na međunarodnoj izložbi Minijature2015.
privatno vlasništvo, Zagreb
Misliš da čekam... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R