* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU / GLASS SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

"Venera na šekretu"

2013. mramor,13,5x11,5x7,5cm
izlagano 2.-11.11.2013.GALERIJA BULJAT, Zagreb
privatno vlasništvo, Split
"Venera na šekretu" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R