* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU / GLASS SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

"Velebitska Venera"

2012. brački kamen, 30x33x75cm
Galeria ZILIK - travanj / svibanj 2014.
privatno vlasništvo, Karlovac
"Velebitska Venera" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R