* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U BEČU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Trkači kamenih nogu

2022., mramor
45,2x20,8x9,5cm+45,0x18,0x9,0cm
BEOGRAD
Trkači kamenih nogu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
* DOSTUPNO U SRBIJI12345678910111213