* SKULPTURE U ATELJEU * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

“GOLDEN RAIN”

Posjed Meneghello
Palmižana
23.06.-31.10.2015.
“GOLDEN RAIN” Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R