* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U CRNOJ GORI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Hranuelli, Dolic, Stanicic, Stoponja

Aktual, magazin
br 174. str 45. 1.10.2014.
Hranuelli, Dolic, Stanicic, Stoponja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R