* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

"LIKOVNI SUSRET"

PALMIŽANA, 21.5.-28.4.2017.
Bura na Palmižani ,2017. kamen, visina 77 cm
privatno vlasništvo
"LIKOVNI SUSRET" Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R