* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

XXIX izložba malog formata

Galerija KC, Šabac
21.8.-31.8.2020.
XXIX izložba malog formata Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R