* SKULPTURE U ATELJEU * SKULPTURE U ATELJEU 2 DIO * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU * DOSTUPNO U SRBIJI* NA IZLOŽBI* VELIKE SKULPTURE*PRIVATNA ZBIRKAPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU

Igra

2023.,brački kamen
11,5x10,8x6,9cm
privatno vlasništvo, Beograd
Igra    Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R